Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Forældresamarbejdet: I relationen til barnets/den unges forældre arbejder opholdsstedet målrettet med at skabe og bibeholde en vedvarende kontakt. Dette kan bl.a. ske gennem besøg på opholdsstedet, i hjemmet og via telefonsamtaler.

​Skolesamarbejdet: Opholdsstedet arbejder tæt sammen med barnets/den unges skole, for at sikre en kontinuerlig og stabil skolegang for det enkelte barn/ ung.

Sagsbehandlere: Vi har selvfølgelig nær kontakt til barnets/den unges sagsbehandlere, da alle væsentlige beslutninger/ændringer går her igennem.​

Børnehjælpsdagen: Vi har et tæt samarbejde med Børnehjælpsdagen omkring barnets/den unges motoriske og fysiske udvikling. Vi deltager ofte i Børnehjælpsdagens aktiviteter.