Personale

Personale

 

Opholdsstedet har følgende normering:

1 leder
1 souschef
3 pædagogisk uddannet personale
1,25 ikke pædagogisk uddannet personale

Opholdsstedets ledelse har kompentencen til og ansvaret for at ansætte personale.

I forbindelse med ansættelse af personale har ledelsen pligt til at indhente børneattest og straffeattest.

Ledelsen har ansvaret for, at opholdsstedets medarbejdere er bekendte med og efterlever reglerne om tavshedpligt og reglerne for magtanvendelse.