Pædagogiske praksis

Pædagogiske praksis

​Opholdsstedet arbejder med følgende pædagogiske principper og metoder: Grundstenen i det pædagogiske arbejde på Opholdsstedet Dambakken er KRAP – kognitiv, resourcefokuseret og anerkende pædagogik. KRAP er et integreret socialpædagogisk system, som udspringer af mange års praksiserfaring.

Vi arbejder aktivt på at implementere og udvide vores kendskab til KRAP i hverdagen på Dambakken. To af de vigtigste nyskabelser på det pædagogiske, psykologiske og sociale felt i nyere tid er “den kognitive revolution” samt det nye, ressourceorienterede menneskesyn.

Derfor finder vi det særdeles relevant at fokusere på beboernes resourcer og hjælpe dem bedst muligt til at udvikle flere resourcer. Herved skabes der større selvindsigt og ejerskab over eget liv.

Med udgangspunkt i denne forståelse er nøgleordene i opholdsstedets pædagogiske arbejde: tryghed, tillid, forudsigelighed og nærhed.​

Overordnet pædagogisk målsætning på Dambakken:

„Børn og unge mennesker forstår kun det, der er meningsfyldt for dem selv, og samarbejder først når de føler sig forstået.“

Vores pædagogiske miljø er præget af en tydelig struktur i hverdagen samt anderkendelse og en forstående tilgang til beboerne. Vi arbejder aktivt med forståelsen af, at vi er hinandens årsage i dagligdagen. Derved er vi en del af hinandens skæbner, og derfor er det psykiske liv og miljø vigtige for alle og vi stræber efter de gode relationer.

I hverdagen arbejder vi med den enkelte beboer udfra ønsket om at styrke dennes personlige og sociale kompetencer, og herigennem opnå højere livskvalitet. Vi udarbejder løbende statusbeskrivelser og pædagogiske handleplaner for den enkelte beboer-

Vores pædagogikde praksis består i:

 • ​at afdække barnets/den unges kompentencer og muligheder, samt styrke den enkeltes selvværd, social adfærd og forståelse af egen bagrund
 • ​​at give barnet/den unge selvindsigt i egen situation og formåen
 • ​​at barnet/den unge udvikler selvstændighed og muligheder for at mestre egen og dagligdagens situationer og udfordringer nu og i fremtiden
 • ​​at barnet/den unge får det mest optimale udgangspunkt i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde
 • ​​at barnet/den unge opnår varige og afklarede forhold til sin biologiske familie.

Fonden Dambakken lægger endvidere i sit arbejde stor vægt på:

 • ​Tilrettelæggelse af pædagogiske handlingsplaner med udgangspunkt i barnets/den unges situation og tilknytning af sammenhængsskabende primær kontaktperson.
 • ​​Anerkendende og tydelig kommunikation samt klare rammer i det daglige samvær med barnet/den unge.
 • ​​En aktiv hverdag med fokus på kost, motion og udeliv, som en naturlig del barnets/den unges udvikling.
 • ​​At støtte den enkelte i at blive aktiv i det lokale foreningsliv, for derigennem at skabe sig et socialt netværk uden for opholdsstedet.
 • ​​Tæt kontakt med skole og uddannelsessteder for at sikre en kontinuerlig og stabil skolegang for barnet/den unge, samt at overgangen til et voksenliv udenfor opholdsstedet bliver en god oplevelse og en reel mulighed.
 • ​​Et tæt og konstruktivt samarbejde med den biologiske familie.
 • ​​Et professionelt samarbejde med de anbringende kommuner og andre samarbejdspartnere.
 • ​​Løbende evaluering samt justering af de pædagogiske handleplaner.
 • ​​Kvalificeret supervision og vejledning af opholdsstedets personale/ledelse.
 • ​Løbende videreuddannelse af opholdsstedets personale/ledelse.​