Hverdagen

Hverdagen

Vi tror på, at alle gør det bedste de kan“

Vi prioriterer en let genkendelig dagsrytme, med kontinuitet, sammenhæng og struktur.​

Dagen starter med at barnet/den unge selv står op eller vækkes, spiser morgenmad sammen med en voksen, inden barnet/den unge tager bus eller taxa til ekstern skole.

Når barnet/den unge kommer hjem fra skole modtages de altid af en voksen. Der drikkes kaffe inden eftermiddagen står på lektier, fritidstilbud mm.

Barnet/den unge har en ugentlig maddag, hvor der laves mad sammen med en voksen og der smøres madpakker til næste dag. Efter aftensmaden er der mulighed for at spille computer, playstation eller se TV mm.

I hverdagen tilstræber vi at være familielignende.

 

Inddragelse af børnene og de unge

For at beboerne udvikles på bedst mulig måde, ser vi det som vigtigt at beboerne til hver tid mødes i den gode relation, de trygge rammer og med omsorg

Vi opøver at barnet / den unge skal tage ansvar for eget liv. Dette styrker og støtter vi op om, ved at inddrage børnene /de unge mest muligt i hverdagen på Dambakken gennem:

  • Børne /unge-samtaler
  • Fælles børne / unge-møder
  • ​​Ønsker om aktiviteter i huset
  • Praktiske gøremål i huset.
  • Uddannelse / skole
  • ​​De unges budgetter, både nuværende og fremtidige, hvor vi både hjælper og støtter dem i at skabe overblik omkring deres økonomi.
  • ​​Åben dialog​