42 45 66 33 [email protected]

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Forudsætningen for et godt forældresamarbjeder, er reel at vise tryghed, troværdighed, ærlighed, respekt rummelighed og arrangement i barnet eller den unge. Gennem et godt frorældresamarbejder, får vi mulighed for at arbejde med barnet /den unges forskellige problematikker på en meningsfuld og udviklende måde. For at skabe det gode samarbejde med forældrene, er det vigtigt at forældrene føler sig velkommen på Dambakken, og som en naturlig del af den unges liv. Målet med forældresamarbejdet er, at forældrene føler sig set, hørt og forstået.