Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Forældre: Forudsætningen for et godt forældresamarbejde, er at vise tryghed, troværdighed, ærlighed, respekt rummelighed og engagement i barnet eller den unge. Gennem et godt forældresamarbejde, får vi mulighed for at arbejde med barnet /den unges forskellige problematikker på en meningsfuld og udviklende måde. For at skabe det gode samarbejde med forældrene, er det vigtigt at forældrene føler sig velkommen på Dambakken, og som en naturlig del af den unges liv. Målet med forældresamarbejdet er, at forældrene føler sig set, hørt og forstået.
 
Sagsbehandlere: Vi prioriterer en nær kontakt til barnets/den unges sagsbehandler, da alle beslutninger og eventuelle ændringer i barnets/den unges hverdag går herigennem.
 
Institution og skole: Det er meget forskelligt, hvilken form for institution/skole/uddannelse/beskæftigelse, der er den rette for det enkelte barn/unge, hvilket vi gør meget for at finde ud af – gerne i samarbejde med eksterne fagfolk.
 
Børnehjælpsdagen: Vi har godt samarbejde med Børnehjælpsdagen i arbejdet med barnet/den unges mentale og fysiske robusthed samt deltager ofte i Børnehjælpsdagens mange arrangementer.