tilsynsrapport

tilsynsrapport

... Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet yder en tilfredsstillende og relevant indsats i forhold til at støtte børnene og de unges skole, uddannelse og beskæftigelse.
Tilbuddet samarbejder med børnene og de unges skole, uddannelse og beskæftigelse omkring de mål, som opstilles for børnene og de unge af myndighed.
Derudover vurderes, at tilbuddet succesfuldt understøtter børnene og de unge i et stabilt fremmøde.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter børnene og de unge i at indgå i sociale relationer og tilbyder en tryg og stabil hverdag, hvor relationen og nærvær fra medarbejdernes side har et særligt fokus. Ligeledes sikrer tilbuddet børnene og de unges mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og understøtter deres kontakt til venner og familie, hvilket vurderes at være medvirkende til at styrke selvstændighed og udvikle sociale relationer.
Tilbuddet støtter børnene og de unge i at have en tilknytning til det omkringliggende samfund under hensyntagen til deres individuelle ønsker og behov.

Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddet arbejder systematisk med delmål, der svarer ind i børnenes og de unges mål omkring selvstændighed og sociale relationer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse, hvor børnene og de unge mødes af, at tilbuddet har viden om og forståelse for deres individuelle udfordringer kombineret med en indsats, der hviler på pædagogiske strategier, der bidrager med støtte, struktur, forudsigelighed og genkendelighed i børnene og de unges hverdag...

læs mere