samarbejds-
partnere

samarbejdspartnere

Dambakken samarbejder med en række forskellige kommuner, bredt fordelt i landet og vi kan modtage børn og unge fra over alt i landet.

Vi vægter et højt konstruktivt tværprofessionelt samarbejde med kommunerne, da vi tror på at en helhedsorienteret indsats er medvirkende til styrke beboerne og dermed også forudsætninger for fremtiden.

Samtidige er det vigtigt for Dambakken at oparbejde et konstruktivt og respektfuldt samarbejde med forældrene og de andre pårørende, da de rummer en vigtig fortælling om borgerens liv.

Ved hver anbringelse aftales det nærmer samarbejde mellem kommune, forælderen, pårørende og Dambakken.