hverdag

hverdag

Hverdagen på Dambakken er centeret omkring forudsigelighed, gentagelser og struktur, dog er strukturen justerbar og altid tilpasset den enkel borger.

Borgerne er beskæftiget i dagtimerne, enten i form af skoletilbud eller arbejde, hvilket er en general målsætning for Dambakken - at alle borger har en aktivitet i dagtimerne - da det skaber sammenhæng i deres liv og hverdag.

Eftermiddagen planlægges sammen med personalet, da hver enkel borger har forskellige behov, men som udgangspunkt er aktiviteter ude af huset planlagt til weekenden.
Et par af borgerne har fritidsaktiviteter efter skole.

Om aftenen benyttes ofte fællesstuen, hvor der slappes af og hygges.