fritid

fritid

En række af Dambakkens borgere er tilknyttet lokale fritidsaktivitet, såsom musikskole, ridning og spejder.

Bag hver fritidsaktivitet som borgerne benytter sig af, ligger der en pædagogisk vurdering, som på forhånd er udarbejdet således, at vi sikrer os en høj grad af succes.

For Dambakken er det vigtigt, at borgeren oplever sig knyttet til lokalområdet, da denne tilknytning er medvirkede til, at skabe et fundament samt fællesskab.
Alle fritidsaktiviteter beror på borgerens motivation og lyst til at deltage.