ferie

ferie

Vinterferie:

Hver vinter tager Dambakken på skiferie til norden.
Ferien planlægges således, at den ikke påvirker beboerens skole og arbejde.

Sommerferie:

Hver sommer er der planlagt forskellige aktiviteter i landet, samt en ferie med overnatning. Vi har prioriteret at planlægge sommerferie i Danmark.
Tidligere har beboerne været på kanotur, cykelferie mm. og ferien planlægges ud fra beboergruppens resurser.